اخبار


 امکان گزارش فصلی دارایی

امکان گزارش فصلی دارایی

  • 1396-06-21

با توجه به وضع قوانین جدید مالیاتی مبنی بر ارائه گزارش فصلی دارایی و اجبار در ارائه این گزارش توسط اصناف و شرکت های مختلف، نرم افزار هلو جهت سهولت در تهیه و ارائه گزارش فصلی دارایی، این امکان را در نرم افزارهای خود قرار داده است. گزارش فصلی دارایی در نسخه 8 نرم افزار هلو به ...

ادامه خبر